ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ - Niktop Health Products Ltd - About Us

Η Εταιρία


Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2017 με έδρα την Λευκωσία και δραστηριοποιείται ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην εισαγωγή, διανομή βιοτεχνολογικών προϊόντων στην Κύπρο.

Σκοπός της NikTop Health Products Ltd είναι η παροχή προς τους καταναλωτές, εξειδικευμένων ποιοτικών προϊόντων.


ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

  • Διατήρηση υψηλών πρότυπων ποιότητας με σεβασμό στον καταναλωτή.
  • Διατήρηση των ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων και προσωπικής επαφής με τους προμηθευτές και συνεργάτες πάντοτε μέσα από την πιστή εφαρμογή ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών
  • Εμπιστοσύνη, εκπαίδευση και αναβάθμιση στο εργατικό δυναμικό με συνεχή παροχή κινήτρων και δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος για ανάπτυξη συμβάλλοντας στη διατήρηση ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και επιβράβευσης με σκοπό την επιτυχία όλων όσων συγκροτούν και βοηθούν στην ανάπτυξη της εταιρείας
  • Υγειές και ασφαλές περιβάλλον